AUDYTY RYZYKA

Czy rozpoznałeś wszystkie niebezpieczeństwa w Twojej firmie?

Każda działalność gospodarcza związana jest, w różnym stopniu, z ryzykiem wystąpienia szkód w mieniu, a także może stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Przeprowadzenie audytu ryzyka pozwala skutecznie przenalizować słabe ogniwa w zastosowanych zabezpieczeniach i środkach prewencyjnych.

KONCEPCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Czy przepisy prawne gwarantują najwyższy stopień ochrony w Twojej firmie?

Każdy nowy obiekt powinien być wykonany zgodnie z istniejącymi przepisami przeciwpożarowymi. W wielu sytuacjach uregulowania prawne nie gwarantują odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niezwykle ważna w przypadku nowych projektów jest właściwa identyfikacja i ocena zagrożeń, które mają bezpośredni wpływ na wybór optymalnych środków zabezpieczeń.

WYCENA WARTOŚCI MAJĄTKU

Czy znasz wartość odtworzeniową Twojego majątku?

Znajomość wartości odtworzeniowej majątku jest niezbędna do ustalenia właściwej sumy ubezpieczenia. Tylko takie rozwiązanie chroni przed skutkami zjawiska niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia.

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

Czy jesteś przygotowany na niespodziewane sytuacje kryzysowe?

Zarządzanie ciągłością działania to zbiór przedsięwzięć, które powinny być podjęte przez przedsiębiorstwo w celu zapewnienia klientom, dostawcom i regulatorom dostępności jej krytycznych funkcji biznesowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, np. dużego pożaru, wybuchu, awarii i innych zdarzeń.

PLAN WYCOFANIA PRODUKTU Z RYNKU

Czy zaplanowałeś skuteczne i szybkie wycofanie niebezpiecznego produktu z rynku?

Wycofanie niebezpiecznego produktu z rynku to poważna sytuacja kryzysowa w firmie. Tylko od wewnętrznego przygotowania przedsiębiorstwa – świadomości i postawy ludzi, opracowania planu wycofania produktu z rynku bądź odpowiednich systemów informatycznych – zależy, czy ta operacja zostanie przeprowadzona w miarę bezboleśnie. Skuteczne wycofanie produktu niebezpiecznego z obrotu jest poważnym wyzwaniem, a jednocześnie wyrazem ogromnej odpowiedzialności i troski o klienta.

Ufają nam najlepsi

Klientami Hestii Loss Control są największe polskie przedsiębiorstwa, tj. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, huty, zakłady branży drzewnej, rafinerie ropy, fabryki nawozów sztucznych, zakłady branży spożywczej, firmy transportowe oraz firmy świadczące usługi finansowe.

Kontakt

Dowiedz się więcej

hestia_loss_control__0087_ ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

hestia_loss_control__0087_ (58) 555 65 48