JAK ZAPOBIEGAĆ RYZYKOM CYBERNETYCZNYM?

Zacznij od wdrożenia procesów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem. Pierwszym krokiem jest zapewnienie zgodności z wymogami ustawowymi oraz optymalizacja działającej technologii. Następnie konieczne będzie przeprowadzenie analizy podatności. Ostatnim krokiem w tym etapie jest badanie zagrożeń i metodyk ataków wykorzystywanych obecnie przez przestępców cyfrowego świata, dedykowanych popularnym systemom operacyjnym.

Dlaczego warto zapobiegać ryzykom z Hestia Loss Control?

Zapobiegając szkodom cybernetycznym i realnym zagrożeniom wirtualnego świata nasi inżynierowie dzielą się z klientami wiedzą i kompetencjami. W połączeniu z możliwościami Laboratorium Analiz IT zapewniamy kompleksowe podejście do bezpieczeństwa organizacyjnego i teleinformatycznego. Na podstawie naszego doświadczenia podnosimy świadomość pracowników i uwrażliwiamy ich na popularne zabiegi socjotechniczne dzięki dedykowanej kampanii Anty-Phishingowej. Twoi pracownicy dowiedzą się, jak rozpoznawać techniki stosowane przez oszustów, co zmniejszy prawdopodobieństwo udanego ataku. Razem z klientami budujemy SOC (ang. Security Operation Center), dzięki czemu zyskują własne kompetencje wczesnego reagowania na incydenty.

DORADZTWO

UsługaOpis
Warsztaty eksperckieWarsztat organizowany dla kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne. Główne zagadnienia to aktualne rodzaje zagrożeń teleinformatycznych oraz metody ataku wykorzystywane przez przestępców. Dodatkowo klient otrzyma spersonalizowany zakres podstawowych działań zmniejszających ryzyko ataku cybernetycznego.
Audyt teleinformatycznyAnaliza skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przed wystąpieniem zagrożeń, związanych np. z utratą danych, lub przejęciem kontroli nad środowiskiem IT. Pomaga wskazać słabe punkty stosowanych zabezpieczeń skupiając się jednocześnie na dokładnej weryfikacji i optymalizacji ustawień konfiguracyjnych.
Optymalizacja i rozwój zabezpieczeńWeryfikacja istniejących zabezpieczeń technicznych (sprzęt) i organizacyjnych (dokumentacja), zmierzająca do optymalizacji i dostosowania do wymogów polskiego prawa. Również pomoc i wsparcie w okresie wdrażania zabezpieczeń w firmie, bez własnych zasobów ludzkich lub nie posiadającej umiejętności koniecznych do wdrożenia.
Polityka bezpieczeństwaOpracowanie dokumentacji, zawierającej metody postępowania dla pracowników firmy odnośnie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Podstawa – norma ISO 27001 (światowy standard opisujący system/metodę zabezpieczeń teleinformatycznych).
Ciągłość działaniaWsparcie przy opracowaniu polityki niezawodności i prawidłowym określeniu parametrów procesów krytycznych. Odpowiedni nadzór zabezpieczeń i środków postępowania pozwoli zminimalizować skutki incydentu i zachować wizerunek wiarygodnej marki.
Plany awaryjne (odtworzeniowe)Wsparcie przy opracowaniu planów odtworzenia (disaster recovery planning) krytycznych obszarów działalności, w czasie sytuacji kryzysowej w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.

EDUKACJA

UsługaOpis
Szkolenie cyber-managerPrzeznaczone dla kierownictwa firmy. Przedstawia efektywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.
Szkolenie security officerPrzeznaczone dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmie. Uczy jak skutecznie wdrażać zabezpieczenia technologiczne i podnosić świadomość użytkowników odnośnie zagrożeń IT.
Kampania anty-phishingowaOkreślona w czasie akcja edukacyjna kierowana do pracowników polegająca na wysyłaniu fałszywych maili. Celem jest nakłonienie do kliknięcia w link, załącznik albo ujawnienie poufnych informacji. Użytkownik jest informowany o tym, że padł ofiarą prowokacji i instruowany, jak unikać tego rodzaju zagrożeń w przyszłości.
Budowa security opertations center (soc)Wsparcie merytoryczne w procesie budowy zespołu monitorowania i wczesnego reagowania na zagrożenia cybernetyczne. SOC to wysoko wykwalifikowany zespół, którego zadaniem jest ciągły nadzór i poprawa.

TESTY PENETRACYJNE

UsługaOpis
Testy penetracyjne – pentestyPrzeznaczone dla kierownictwa firmy. Przedstawia efektywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.
Pentest aplikacji webPrzeznaczone dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmie. Uczy jak skutecznie wdrażać zabezpieczenia technologiczne i podnosić świadomość użytkowników odnośnie zagrożeń IT.
Monitoring bezpieczeństwaOkreślona w czasie akcja edukacyjna kierowana do pracowników polegająca na wysyłaniu fałszywych maili. Celem jest nakłonienie do kliknięcia w link, załącznik albo ujawnienie poufnych informacji. Użytkownik jest informowany o tym, że padł ofiarą prowokacji i instruowany, jak unikać tego rodzaju zagrożeń w przyszłości.

Co zrobimy dla Ciebie?

ZORGANIZUJEMYZAPEWNIMYPOMOŻEMY
uporządkujemy Twój proces obsługi bezpieczeństwaocenę poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznegopodnieść poziom świadomości i pracowników dot.zagrożeń cybernetycznych
opracujemy i wdrożymy politykę bezpieczeństwaoptymalizację kosztów rozwoju i utrzymania bezpieczeństwa ITefektywne zarządzanie ryzykiem i minimalizować straty wynikające z incydentów bezpieczeństwa
zmniejszymy ryzyko związane z ujawnieniem Twoich danych elektronicznychidentyfikacja słabych punktów w systemie zabezpieczeń i ocenę potencjalnych zagrożeńspełnić wymagania stawiane przez dyrektora UE, ISO-27001 czy wewnętrznych regulatorów jak KNF, czy GIODO
zwiększymy twoją wiarygodność dla kontrahentówsprawne działanie zabezpieczeń sieci teleinformatycznej
wdrożenie planów ciągłości działania dla infrastruktury IT

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu usług prosimy o kontakt:
cyberochrona@ergohestia.pl

 

Dowiedz się więcej o cyberochronie:
cyberochrona.ergohestia.pl

Ufają nam najlepsi

Klientami Hestii Loss Control są największe polskie przedsiębiorstwa, tj. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, huty, zakłady branży drzewnej, rafinerie ropy, fabryki nawozów sztucznych, zakłady branży spożywczej, firmy transportowe oraz firmy świadczące usługi finansowe.

Kontakt

Dowiedz się więcej

hestia_loss_control__0087_ ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

hestia_loss_control__0087_ (58) 555 65 48