KONCEPCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Każdy nowy obiekt powinien być wykonany zgodnie z istniejącymi przepisami przeciwpożarowymi. W wielu sytuacjach uregulowania prawne nie gwarantują odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niezwykle ważna w przypadku nowych projektów jest właściwa identyfikacja i ocena zagrożeń, które mają bezpośredni wpływ na wybór optymalnych środków zabezpieczeń.

Dla przybliżenia problemu przyjrzyjmy się poniższym scenariuszom.

Studium przypadku I

Zakład stolarski wytwarzał meble w hali stalowej, której ściany i dach były wypełnione styropianem. Teren zakładu został wyposażony w komplet hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, gaśnic oraz wyłączniki prądu. Spełnione zostały wszystkie wymogi państwowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej i dokonywano regularnych wymaganych przeglądów. Również przeprowadzane były obowiązkowe teoretyczne szkolenia BHP wśród zatrudnionych pracowników.

W jednym z urządzeń tnących powstała iskra, która podpaliła składowany w pobliży surowiec. Pracownik, który nie miał praktycznego przeszkolenia w użyciu hydrantu nie zdążył ugasić pożaru w zarodku i uciekł z miejsca zdarzenia by ratować swoje życie. Pożar rozprzestrzenił się błyskawicznie po całym obiekcie ze względu na łatwopalny materiał w konstrukcji budynku, a przede wszystkim z powodu dużego obciążenia ogniowego w fabryce. Akcja straży pożarnej ograniczyła się jedynie do zabezpieczenia sąsiednich obiektów.

WNIOSEK: spełnienie wszystkich wymogów państwowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej stanowi absolutne minimum zabezpieczenia przed katastrofą i służy przede wszystkim ochronie życia. Ochrona mienia może wymagać dodatkowych przedsięwzięć.

Studium przypadku II

Przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem opon posiada kompleks budynków żelbetowych, gdzie główne etapy procesu produkcyjnego – przyjęcie surowca, produkcja i magazynowanie – znajdują się w osobnych obiektach, będących w odległościach wystarczających, by ewentualny pożar nie przeniósł się pomiędzy nimi. W celu zwiększenia ochrony mienia przed pożarem, w magazynie, na całej jego powierzchni zastosowano dodatkową ochronę w postaci instalacji tryskaczowej.

W wyniku niedopatrzenia jednego z pracowników, wewnątrz magazynu pozostawiono pełną butlę z paliwem do wózków widłowych w miejscu do tego nieprzystosowanym. Inny pracownik, operator wózka widłowego nie zauważył butli, potrącił ją, co doprowadziło do wybuchu i zainicjowania pożaru w magazynie. Ogień rozprzestrzenił się w całym magazynie i zniszczeniu uległy wszystkie składowane produkty. Instalacja tryskaczowa nie zadziałała.

W wyniku ekspertyzy ujawniono następujące fakty:

– dopływ wody do instalacji uruchamiany był ręcznie. Zanim pracownik otworzył zawór z wodą, pożar już się rozprzestrzenił na dużą cześć obiektu;

– instalacja nie była poddana przeglądom od kilku lat. Kiedy instalacja została już uzupełniona wodą, okazało się, że znaczna ilość tryskaczy jest niesprawna. Pozostałe, sprawne tryskacze nie wystarczyły do ugaszenia pożaru.

WNIOSEK: Stosowanie kosztownych systemów zabezpieczeń jest uzasadnione tylko wtedy, gdy dany system jest prawidłowo zaprojektowany, obsługiwany i regularnie konserwowany.

SKONSULTUJ SWÓJ PROJEKT

Hestia Loss Control oferuje Państwu możliwość skonsultowania planowanych przedsięwzięć rozwoju firmy wraz z zaproponowaniem optymalnych środków minimalizujących ryzyko powstania zdarzeń szkodowych. Proponując nasze rozwiązania, nie zapominamy o zachowaniu racjonalnego stosunku kosztów inwestycji w ochronę do jej rzeczywistych możliwości ograniczenia ryzyka.

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się nami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące koncepcji bezpieczeństwa pożarowego.

Ufają nam najlepsi

Klientami Hestii Loss Control są największe polskie przedsiębiorstwa, tj. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, huty, zakłady branży drzewnej, rafinerie ropy, fabryki nawozów sztucznych, zakłady branży spożywczej, firmy transportowe oraz firmy świadczące usługi finansowe.

Kontakt

Dowiedz się więcej

hestia_loss_control__0087_ ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

hestia_loss_control__0087_ (58) 555 65 48