WYCENA WARTOŚCI MAJĄTKU

Znajomość wartości odtworzeniowej majątku jest niezbędna do ustalenia właściwej sumy ubezpieczenia. Tylko takie rozwiązanie chroni przed skutkami zjawiska niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia.

Czym jest niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie?

Gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia, w chwili wystąpienia szkody jest niższa niż wartość przedmiotu ubezpieczenia zachodzi zjawisko niedoubezpieczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na ten fakt, ponieważ nieodłącznym jego elementem jest zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania. Oznacza ona, że stosunek odszkodowania do wielkości szkody pozostaje taki jak stosunek sumy ubezpieczenia do rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Innymi słowy, nasze odszkodowanie zostanie pomniejszone o wartość odpowiadającą błędowi w oszacowaniu wartości majątku.

Z drugiej strony znajduje się zjawisko nadubezpieczenia. Występuje ono, gdy określimy wartość naszego mienia na dużo wyższą niż jest ona w rzeczywistości. Skutkować to może koniecznością opłacania składek w wysokości nieadekwatnej dla konkretnego biznesu, a jednocześnie może to nie przełożyć się na wyższe odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody.

POZNAJ SWOJĄ WARTOŚĆ

Stosowane przez HLC techniki zapewniają szybką, tanią i stosunkowo dokładną, w zupełności wystarczającą do celów ubezpieczeniowych, wycenę majątku. Z naszą pomocą uzyskają Państwo wiedzę o wartości odtworzeniowej Państwa mienia, dzięki czemu w kryzysowych sytuacjach uniknie się dodatkowego stresu.

Ufają nam najlepsi

Klientami Hestii Loss Control są największe polskie przedsiębiorstwa, tj. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, huty, zakłady branży drzewnej, rafinerie ropy, fabryki nawozów sztucznych, zakłady branży spożywczej, firmy transportowe oraz firmy świadczące usługi finansowe.

Kontakt

Dowiedz się więcej

hestia_loss_control__0087_ ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

hestia_loss_control__0087_ (58) 555 65 48