ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

Plan Ciągłości Działania to zbiór przedsięwzięć, które powinny być podjęte przez przedsiębiorstwo w celu zapewnienia klientom, dostawcom i regulatorom dostępności jej krytycznych funkcji biznesowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, np. dużego pożaru, wybuchu, awarii i innych zdarzeń.

Wzór do naśladowania

Historia ma miejsce w 2010r. – powódź, która ogarnęła niemalże cały kraj. Huta szkła w Sandomierzu walczy o przetrwanie. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników i dobremu przygotowaniu firmy na przyjście wielkiej wody udaje się ochronić zakład produkcyjny przed wdzierającym się żywiołem. Jednak zniszczone zostały okoliczne drogi dojazdowe, co uniemożliwiło wszelkie dostawy. Jednym z klientów huty był zakład produkujący samochody. Mimo że powódź nie dotknęła tego producenta bezpośrednio, to produkcja musiała zostać wstrzymana, ponieważ zabrakło szyb samochodowych dostarczanych z sandomierskiej huty. Wobec tak poważnych utrudnień postanowiono o wykorzystaniu do transportu surowca… helikoptera. Pomimo kosztowności i trudności wykonania tej operacji, opłaciła się ona pod postacią minimalizacji strat firmy samochodowej. Tak sprawne działanie, skutkujące odparciem nadchodzącej katastrofy, było możliwe głównie ze względu na wprowadzenie w firmie procedur zarządzania przeciwpowodziowego.

MIEJ KONTROLĘ NAD KRYZYSEM

Powódź nie jest jedynym zagrożeniem, na które trzeba być przygotowanym. Każde zdarzenie, które potencjalnie zagraża istnieniu naszej firmy, okaże się mniej groźne, gdy będziemy postępować zgodnie z Planem Ciągłości Działania. Inżynierowie HLC pomogą Państwu w przygotowaniu się na takie incydenty wraz z opracowaniem stosownych dokumentów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi (ISO 22301:2012).

Ufają nam najlepsi

Klientami Hestii Loss Control są największe polskie przedsiębiorstwa, tj. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, huty, zakłady branży drzewnej, rafinerie ropy, fabryki nawozów sztucznych, zakłady branży spożywczej, firmy transportowe oraz firmy świadczące usługi finansowe.

Kontakt

Dowiedz się więcej

hestia_loss_control__0087_ ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

hestia_loss_control__0087_ (58) 555 65 48